குஸ்கா பிரியாணி இப்படி ஈஸியா சுவையா செய்ங்க வீடே மணக்கும் குஸ்கா

குஸ்கா பிரியாணி இப்படி ஈஸியா சுவையா செய்ங்க வீடே மணக்கும் குஸ்கா
இதனை share செய்யுங்கள்

குஸ்கா பிரியாணி இப்படி ஈஸியா சுவையா செய்ங்க வீடே மணக்கும் குஸ்கா

குஸ்கா பிரியாணி சமையல் இப்படி ஈசியாக செய்ங்க ,வீடே மணக்கும் குஸ்கா சமையல்.

வீட்டில் நாள் தோறும் மக்கள் உண்ணும் சாதம், ( சோறு ) அதற்கு பதிலாக இந்த
குஸ்கா பிரியாணி உண்டு வந்தால் ,சிறப்பாக இருக்கும் .

நாள் தோறும் உண்ணும் உணவுகளில் இந்த குஸ்கா பிரியாணி க்கும் என்ன வித்தியாசம் .எல்லாம் ஒன்று தாங்க .

செய் முறையில் மட்டும் வித்தியாமாக உள்ளதே தவிர ,வேறு ஒன்றும் இல்லை .

வாங்க இப்போ இந்த குஸ்கா செய்வது எப்படி என்பதை பார்க்கலாம் .

நம்ம வீட்டில் சேமியான் தரமான சுவையில் குஸ்கா


இதனை share செய்யுங்கள்

Author: தமிழ் சமையல்