நண்டு குழம்பு செய்வது எப்படி வாங்க பார்க்கலாம்

நண்டு குழம்பு செய்வது எப்படி வாங்க பார்க்கலாம்
இதனை share செய்யுங்கள்

நண்டு குழம்பு செய்வது எப்படி வாங்க பார்க்கலாம்

நண்டு குழம்பு செய்வது எப்படி என்பதை வாங்க பார்க்கலாம் .


நண்டு குழம்பு செய்வதற்கு ,மிகவும் பொறுமை தேவைங்க ,அந்த நண்டு குழம்பில் உள்ள ,நண்டுகளை சாப்பிடவும் பொறுமை வேணும்ங்க

ஏன் எனறால் ,நண்டு கால்களை உடைத்து ,அந்த நண்டு கால்கள் , கைகளில் குற்றிவிடாது சாப்பிட வேண்டும் .

தவிர நண்டு கிரந்தி வகையைசேர்ந்தவை .எல்லோருக்கும்நண்டு ஒத்து கொள்வதில்லை .

ஒவ்வாமை தன்மை அதிகம் காணப்படும் .அதனால் தான் நண்டு ,றால் போன்ற உணவுகள் சிறுவர்களுக்கு வழங்குவதை அதிகம் மக்கள் தவிர்த்து வருகின்றனர் .

அவ்வாறான நண்டு குழம்பு ,எப்படி செய்வது என்பதை ,இதில பார்க்கலாம் வாங்க .


இதனை share செய்யுங்கள்

Author: தமிழ் சமையல்