மொறு மொறு பாகற்காய் வறுவல் Bitter guard fry recipe

மொறு மொறு பாகற்காய் வறுவல் Bitter guard fry recipe
இதனை share செய்யுங்கள்

மொறு மொறு பாகற்காய் வறுவல் Bitter guard fry recipe

மொறு மொறு பாகற்காய் சமையல் வறுவல் வீட்டில் செய்வது எப்படி என்பதை , இங்கே பார்க்கலாம் .

பாகற்காய் உடலில் உள்ள ,பல நோய்களை தீர்க்க வல்ல ,ஒரு உணவாகும் .

இந்த நோயைத் தீர்க்க வல்ல ,இந்த பாகற்காய் ,வறுவல் செய்வது எப்படி என்பதை இங்கே பார்க்கலாம் .

சிறுவர்கள் முதல் ,பெரியவர்கள் வரை, இந்த பாகற்காய் சாப்பிட ,கசக்கும் என பலர் சாப்பிடுவது அரிதாக உள்ளது .

அனால், சக்கரை நோயாளர்கள் ,அதிகம் விரும்பி உண்பது ,பாகற்காய்கறி மற்றும் வறுவலாகும் .

அவ்வாறான பாகற்காய் வறுவல் ,செய்வது எப்படி என்பதை ,வாங்க இதில பார்க்கலாம்.

பாகற்காய் வறுவல் செய்வது எப்படி இதில் பாருங்க.


இதனை share செய்யுங்கள்

Author: தமிழ் சமையல்